وبلاگ چرا من شوهر نمی کنم؟؟؟!!!!

الان یه وبلاگ دیدم چرا من شوهر نمی کنم؟؟؟!!!!

انگار واقعا شوهر کردن شده مصیبت دخترا. 8 تا خواستگار داشته رفتن پشت سرشونو نگاه نکردن. به وضع خودم امیدوار شدم حداقل من انقدر تابلو نشدم دیگهلبخند

ای خدا دهه 60تی بودن هم نعمتی بود مرسی به ما دادییول

/ 0 نظر / 22 بازدید