پسرای بی جنبه و ازدواج

واقعا می گفتن این پسرا خیلی بی جنبن من باور نمیکردم مژه ولی الان دیگه ثابت شد بهم. تا یکیشون ازدواج می کنه مخصوصا اگه کوچیکتر از خودشون باشه هم که بدتر زود به غیرتشون برمی خوره بدویی می رن زن می گیرن یکی نیست بگه آخه جو گیر تو پول زن گرفتن داری راه افتادی وسط اخهقهر

پارسال سال ازدواج بود توی شرکت ما در عرض یک سال 5 نفر رفتن و امسالم انگار ادامه سال ازدواجه یکی دیگه از پسرا دیروز ازدواج کرد.

بازم این یه کم سنش مناسب بود،این 65 - 66 ها حرص آدمو در می یارن.کلافه

/ 0 نظر / 7 بازدید