ناری ناری

تا امروز سابقه نداشته من برم خرید ولی مانتو نخرم!!! نمی دونم مانتو ها خیلی بی ریخت شدن یا من خیلی مشکل پسندمتفکر

هیچ کاری واسه  پروژه ام نکردمنگران یه ماه دیگه ام تحویله. خیر سرم مقاله هم می خوام بدم.

آخه یکی نیست بگه قبل اینکه واحد برداری خب یه سوال کن ببین استادش گیره یا نه!

این همسایه ام امروز عروسیشه خفه کردن مارو با این ناری ناریشون! وسطشم هی صلوات می فرستن. نه به اون چیغ و داد نه به این از ته دل صلوات!

یه مدت بود تو شرکت حوصله کار کردن نداشتم همش می خوابیدم با چشمهایی بازعینک ولی از امرو حالم بهتر بود و بعد مدت ها کار مفید کردم!!!!

/ 0 نظر / 8 بازدید