زندگی جیره مختصری است…

   
 
زندگی جیره مختصری است…

مثل یک فنجان چـــــــــــــــای…

وکنارش عشــــــ ـق است …

مثل یک حبـــــــ ـه قند…

زندگی را با عشق،نوش جان بایـــــد کـــــــرد…
/ 0 نظر / 56 بازدید