ناهار ظهر سیزده جوجه تیغی!

امروز این جوجه تیغی از صبح بلند شده خورشت هویج بپزه صبح زده گوشتشو سوزونده الانم برنج رو سوزوند خدا آخر عاقبت ما رو بخیر کنه هنوزم که گوشتش نپختهمنتظر

دیروز مامان اینا رفتن منو این جوجه تیغی موندیم. امسال اولین سالیه که سیزده رو خونه موندیمعینک  جوجه تیغی هر سال سبزه گره زده هیچی نشد امسال تصمیم گرفته دیگه گرده نزنه ببینه چی می شهچشمک

آخه این جوجه تیغی از 5 سالگیش به همه قول داده توی عروسیش آبگوشت بده!لبخند

/ 1 نظر / 10 بازدید
آنا

منم هیچوقت سبزه گره نزدم