گرکان-ناهارخوران

آخر هفته با خانواده همسری رفتیم شمال جنگل های ناهار خوران. همسری  2 تا کلبه خوشگل توی هتل جهانگردی که وسط جنگل هست رزرو کرده بود.قلب

واقعا بهشت بود سرسبز و عالی. ولی نمیدونم چرا تا یه ذره به جنگل نگاه میکردم خوابی کثیف منو در بر میگرفت!!نیشخند

آبشار زیارت خیلی زیبا بود به قول پدر مثل یک بز کوهی بالا میرفتم کوه رو!! همسری هم توی رودربایستی اومد بالا و پاش دوباره درد گرفت!

یه کم توی محاسباتمون منو همسری اشتباه کردیم البته خیلی جزئینیشخند ما حساب کرده بودیم مسافتت5 -6 ساعت هست ولی درنهایت 10 ساعت طول کشید و ساعت 2 نصفه شب رسیدیم گرگان!! جاده اش خیلی خسته کننده و ناجور بود همشم سرعتکاه داشت!!چشمک

روز پدر رو هم همونجا با کادو وشیرینی رفتیم کلبه خانواده همسری!

/ 0 نظر / 38 بازدید