مستان می آیند

مستان، مستان، مستان می آیند          مستان، مستان، مستان می آیند

زاغـــــان می میـــرند

خـاموشی می گیرند

هزار دستان می آیند

 

مستان، مستان، مستان می آیند          مستان، مستان، مستان می آیند

ساقی وا کن آغوشت          مـی ده از لـب نوشت

خود پرستـــان میروند          می پرستان می آیند

مستان، مستان، مستان می آیند

 

مژده به دوست داران اشعار عرفانی، اشعار می و مستی و میخانه

لینک دانلود نرم افزار اشعار می و مستی و میخانه از بازار 

/ 0 نظر / 150 بازدید