یه اتفاق خوب یه خبر تازه

چند روز پیش آقای ح اومده بود داشتیم بخش انبار رو با هم چک میکردیم گفت که توی ماموریت اخیرش با مدیرعامل شرکت در مورد پیشرفت کارها و پرتال راه اندازی شده و ... صحبت کرده و به من گفت ظرف چند روز آینده یه خبر خوب بهم میدن و یه اتفاق خوب می افته!!لبخند منم انقدر ذوقیدمبغل 

ولی تا امروز که خبری نبودناراحت منتظرم تا این اتفاق خوب تا این خبر خوبخیال باطل

پیشنهاد یه کار خارج از کارخونه رو هم بهم داد. منم گفتم بررسی کنید بیایید بعدا در موردش و قیمت صحبت کنیم نمیدوم چرا  هر کی پیشنهاد یه نرم افزار بهم میده و بهش میگم بررسی کنید و نیازمندی هارو استخراج کنید بعدا بیایید در مورد قیمت صحبت کنمی میره دیگه برنمیگرده!! این حرف من مشکلی داره آیا؟؟؟عینک

/ 0 نظر / 68 بازدید