امان از دست مامان

می دونستم ولی دیگه امروز یقین پیدا کردم که این مامان دست bbc رو هم از پشت بسته.

صبح دختر خاله از تهران زنگ می زنه به جوجه تیغی که عقد دختر عموت امروزه؟؟!!!تعجبتعجب

و توضیح داده که داماد باباش کارخونه داره و 4 تا برادرن و ......

جوجه ما هم کلی دپرس و افسرده شده که دختر عموم که 2 سالم کوچیکتر از ما هست زودتر ازدواج کردهاوه تازشم مارو هم دعوت نکردنعصبانی

تا بالاخره بعد اینکه با پدر تماس گرفت کاشف به عمل اومد که تازه قرار بوده بعد 13 زنگ بزنن خانواده ها آشنا بشن و هیچ خبری هم نیست!!!کلافه

حالا جوجه به مامانم می گه واسه چی این کاررا رو می کنی اصلا گردن نگرفته که هیچ می گه من فشارم بالاست از هیچی خبر ندارم!!تعجب آخه فشار بالا چه ربطی داره به بی خبری، الله و اعلمابرو

/ 0 نظر / 7 بازدید