این روزها

 
 پریروز رفتیم 10 م دادیم 1200 تا سهم خریدیم تا امروز 14400 سود کردیم!!! من عاشق ساختمونش شدم کلی چرخیدم کیف کردم!نیشخند
دیگه اشپزی رو رسما شروع کردم دارم تمرین میکنم واسه وقتی خاله اینا میان. دیروز منو همسری یه برنج دم کردیم 3 ساعت طول کشید دم بکشه اونم به زور!!!! قیمه درست کردم منو همسری سیب زمینی هاشو قتل عام کردیم بی رحمانه!!گاوچران مجبور شدیم قیمه بادمجونش کنیم! خاله اینا شنبه میان مشهد 2 شبم پیش ما هستن.

پریروز دایی همسری از کانادا زنگ زد واسه اقامت کانادا اقدام کنیم ولی هنوز دودل ایم
کاری کنیم ریسکش زیاده رفتن. خونه و زندگی و کارتو ول کنی بری اونجا بیکار.فعلا
منتظر نتیجه استخاره مادر همسری هستیم.چشم
پدر مصاحبه دیروزش اوکی شده و از امروز آزمایشی کارشو شروع میکنه برات بسیار
بسیار ارزوی موفقیت میکنم پدر عزیزم. صاحب ملک گفته محل درمانگاه رو خالی کنن
خودشون میخوان بیان سرای برنج راه بندازنسوال 
دیروز از کارخونه قبلی بهم زنگ زدن خود مدیر عامل دیوونه اش هم حرف زد برای یه
قرارداد ساعتی که کارای اونجا رو هم ریموت انجام بدم فعلا قراره پیش قرارداد بفرستن.
همکار سابقمم از اونجا رفته.لبخند
امروز یکی از بچه ها تو سرویس کلی از مانتو شلوارم تعریف کرد که خیلی شیکه خیلی
بهت میاد و ...  کلی خر کیف شدم!! هر چی نباشه انتخاب همسریمه دیگه.قلب
واسه زمین پدر, مشتری پیدا شده 120 میلیون. پدر تا اخر هفته برمیگرده زمینو بفروشه. لبخند
پدر از محل کارش راضیه میگه برای شروع بد نیست حقوقش اولاش کمه ولی
مدیرعاملش اشناست. سرویس نداره باید با ماشین خودش بره. 3 روز تو هفته فقط
میره.ماشینم قراره عوض کنه.
امروز اومدیم مراسم ختم اقوام همسری, ساعت 6 رفتیم سرمزار تا 6.30 اونوقت شام
ساعت 9.30!!
دقیقا وسط شهر جای پرترافیک. از 7 تو خیابونا علاف بودیم و از همه افتضاح ترش اینکه
تو ماشین فهمیدیم شام شله مشهدیه!! اخه 10 شب غذای به این سنگینی! اگه
میدونستم شله میدن عمرا میومدم من فقط واسه جوجه کباب اومده بودم!
همیشه شانسم همینجور بود عمه که میخواست غذا بفرسته منو جوجه تیغی هوس
برنج میکردیم دلمه میفرستاد حالمونو میگرفت!! 
/ 1 نظر / 32 بازدید
سی سیب

برای شما آرزوی موفقیت می کنم.