نهلیستی

نمیدونم من فقط اینجوریم یا همه همینجورن. هر از گاهی به نهلیستی میرسمناراحت جدیدا خیلی این حس زیاد شده. نمیدونم چرا قبلانا هر چند ماه یه بار بود ولی الان خودکار نمینویسیه به نهلیستی میرسم!! حوصلم سر میره به نهلیستی میرسم !!! خوابم کم میشه غذا بد میشه آب سرده!!! و ....

مسخره شو درآوردم خودم قبول دارم!!زبان

/ 0 نظر / 58 بازدید