1391/01/16

امروز عمو  زنگ زد شرکت عمدا نه عید رو بهش تبریک گفتم نه تولدشو و با اینکه باید بهش زنگ می زدم گزارش پیشرفت کارو می دادم اصلا به روی مبارک هم نیاوردم.

سلام داده هی می گه بله بله ... تا آخر عیدو بهش تبریک گفتم می گه چه عجب خوبه من زنگ زدم .... احساس می کنم شما پروژه رو گذاشتید کنار.... منم کلی سوالای بیخود و چرت و پرت پرسیدم چند ساعت رفت سرکار!!نیشخند

به گوشه قبا حاج آقا برخورده بهش می گم شما که مسافرت شمال بودید توی اداره نبودید منم گفتم مزاحم وقت شما نشم!!!زبان اونم منی که وقت و بی وقت و روز تعطیل دم به دقیقه از شرکت زنگ می زدم سوالایی از پروژه می پرسیدممژه

من که شنبه کلاس دارم اصلا هم ماموریت برو نیستم خود دانندقهر

/ 1 نظر / 6 بازدید