من می نه ز بهر تنگدستی نخورم

من می نه ز بهر تنگدستی نخورم

یا از غم ِ رسوایی و مستی نخورم

من می ز برای خوشدلی می خوردم

اکنون که تو بر دلم نشستی، نخورم

"عمر خیام"

/ 1 نظر / 49 بازدید
زهرا

دریاب که از روح جدا خواهی رفت در پرده اسرار فنا خواهی رفت می نوش ندانی زکجا آمده ای خوش باش ندانی به کجا خواهی رفت