زبل خان

امروز همسری صبح ساعت 7 رفت کنکور بده گیگیل گیگیل

منم زبل خان شدم برنامه ریزی کردم ساعت 8 تا 10 کل خونه رو تمیز کنم. و دقیقا ساعت 10 کل خونه رو نظافت و جارو کردم و ظرف هارو شستم و ... و تا 6 خوابیدم که خسته گیم در بره!!!

خاله اینا اومدن و رفتن منم کلی کدبانو گری کردمشکلک های شباهنگShabahang تا حدی که دخمل خاله گفت اگه جلوی چشای خودم آشپزی نمیکردی باور نمیکردم که کار خودت باشه کلی همه شاخ دراورده بودن ما اینیم دیگه

جوجه تیغی از ماشینش عکس فرستاده زیرشم نوشته "خانواده و بنزمون" بهله بهله

همسری نشسته اینجا ور دل من داره از تولید به مصرف مطالب وبلاگ رو میخونه پیشرفت کرده!

/ 0 نظر / 32 بازدید