من از زن بودنم در این سرزمین گاهی سخت گله دارم...

کاش گاهی مرد بودم... 
می شد شادی ام را به کوچه ها بریزم 
با صدای بلند از ته دلم بخندم و 
هیچ ماشینی برای سوار کردنم ترمز نکند 
من از زن بودنم در این سرزمین 
گاهی سخت گله دارم...

/ 0 نظر / 8 بازدید