و خوابی به آرامی یک مرگ همیشگی...!

چیزی نمی خواهم جز....
یک اتاقی تاریک
یک موسیقی بی کلام
یک فنجان قهوه به تلخی زهر!
و خوابی به آرامی یک مرگ همیشگی...!

وای از نیمه شبی

کـه بیـدار شـوم

تـو را بـخواهـم

و خـودم را در آغـوش دیـگری بیـابم...

/ 0 نظر / 7 بازدید