مرخصی

نمیدونم چه حکمتیه همینکه به مرخصی فکر میکنم انگار به این رئیسم الهام میشه! سریع یه کاری جور میکنهناراحت تا حالا نشده یه بار راحت برم مرخصی بگیرم. پریروز از ذهنم یه لحظه گذشت که مرخصی بگیرم یک ثانیه طول نکشید که رئیسه بدو بدو اومده تو اتاقم یه لحظه بلند شید بیاد اتاق من و این یک دقیقه بیش از دو ساعت طول کشیدسوال و نتیجه اینکه پنج شنبه کسی برای آموزش و ارائه یه سیستم میاد در نتیجه مرخصی بی مرخصیقهر

پنج شنبه از صبح نشستم که اینا بیان ساعت 2 اومده که یه ساعت دیگه میایم شما سیستم رو به ما توضیح بده هنوز ما توافق نرسیدم که اونا برای ما سیستم ارائه بدنعصبانی

تا اخر سال 13 روز مرخصی دارم نمیزارن برمگریه

قراره به زودی به سمت dynamic crm حرکت کنیم.

/ 0 نظر / 33 بازدید