سوتی باحال یک همکار!

امروز یکی از همکارای اقامون تو شرکت (که با یکی از دخترهای شرکت دوسته و همه هم می دونن ولی خودشونو هی می زنن به اون راه و اصلا گردن نمی گیرن) اس اشتباه دوست دخترشو واسه من فرستاده بود.

 

با این مضمون "الک من چطوره؟ خوب شده؟" (منظور از الک الهام کوچک است!!!!)

من اصلا به روی خودم نیاوردم که همچین چیزی دستم رسیده. ولی از صبح گیر داده هی اس می فرسته:

1- اس مال خواهرم بود

2- منظورم عینکم بود

3-...

هر دفعه یه اراجیف.داره سکته می کنه فکر می کنه من مثل عقده ایی ها می خوام برم تو شرکت به همه بگم ابروشونو ببرم اخه به من چه اخه من انقدر خودم درگیرم این چیزا توش گمه. منم اصلا جوابشو نمی دم.

/ 0 نظر / 12 بازدید