دعای بخت بازکنی!!!

جوجه تیغی داده آبدارچی شرکتشون رفته واسش دعا نوشته بختش وا شه!!اوه روزا بزنه گوشه مقنعه اش شبا سنجاق کنه به بالششمتفکر کلی هم اصرار که گفته اصلا بازش نکنین دعا رو که باز نمی کنن .

به زورم گیر داده که دختر خاله ام هم گیر داده واسش دعا بگیرم بزار بگم واسه تو رو هم کتاب باز کنن پشیمون می شیتعجب 

/ 0 نظر / 13 بازدید