و باز هم فالگیر!!!!

دیروز جوجه تیغی با همکارش پاشدن رفتن یکی از شهرستان های اطراف پیش فالگیرتعجبکه طرف خیلی معروفه حرفش رد خور نداره و .... یه یکی گفته بوده 70 روزه می میره بعد واسش یه دعا نوشته نمرده!!!خنده

جناب فالگیر به همکار جوجه گفته 70 روزه پسره می یاد خواستگاریت و این جوجه ما هم 4 ماهه ازدواج می کنه!!!!سوال

حالا این خواهر مام خواسته مثلا یه کاری هم واسه ما کرده باشه ، هل کرده برگشته گفته عاقبت کار من با مهدی چی می شه؟؟!!!! تعجب حالا این مهدی کیه خدا می دونه . من که توی عمرم هیچ وقت مهدی ندیدم و نشناختم.

تازه گفته بخت منم یه کم بستنتعجب من که دیگه اینو نفهمیدم یعنی چی مگه بخت نصف نصفه ؟؟ حتما طرف پول کم داده متفکر یا دعا نویسش ناشی بوده که نتونسته کامل بختمو ببنده!!!

 

/ 0 نظر / 9 بازدید