نظرات تبلیغاتی

چقدر متنفرم از این نظرات تبلیغاتیعصبانی بعضی ها چی فکر می کنن آخه قراره تبلیغات کنن نه اینکه روی مغز مردم رژه برن که 

خیاطی خانم سیما عمرانی......  به جهنم به درک که آموزش خیاطی گذاشته من اگه بخوام خودم می رم پیدا می کنم نیازی به این تبلیغات احمقانه نیستعصبانی

/ 1 نظر / 6 بازدید