زنبور کارگر

زبان انقدر نهادینه شده توی وجودم که دیگه توی خواب هم انگلیسی میحرفم!!! ملکه ذهنم شده حجاب!!! نیشخندهمسری میگه دیشب یهو  از خواب پریدم نفس نفس میزدم پرسیده خوبی؟ گفتم I'm fime,thanks!! بله یه همچین موجودی هستیم ما!مژه
نمیدونم خواب چی میدیدم به همسری گفتم منو نخور!!! گفته مگه من چیم که تورو بخورم گفتم کدو اونوقت تو چی هستی کدوتنبل!!! ذهنم که نظافت میکنه رسما قاطی میکنه ها!!نگران
همسری انقدر بهم گفته خسته نباشی زنبور! مامانم دیگه الان زنگ میزنه بهم میگه زنبور! یک زنبور کارگر یک زنبور بشور بساب بپز!!! مامان میگه به زنبورهای کارگر شناسنامه میدن من که هنوز  اقدام نکردم یعنی وقتش تموم شده؟!!
چند روز پیش داشتم تورهای اروپا رو میدیدم تور دور اروپا 19 میلیون 10 تا کشور. به نظرم مفته. البته اگه همه اون جاهای دیدنی که نوشته بود رو واقعا ببرن و فقط نام برده و با ذکر مثال توضیح نداده باشند! من که خیلی حال کردم حیف ظرفیت تور تکمیل بود وگرنه منو همسری هم میرفتیم اشکال نداره برن خوش بگذره! ما هم دفعه بعد میریم.قهر
صبح کانال baby tv رو باز کردم تو کشور اونا شب بود انقدر آهنگ خواب پخش کرد که منم دوباره خوابم گرفت!خمیازه
بالاخره حکمم رو عوض کردن 15028000. قلبزور باید بالا سر اینا باشه خودشون که به موقع کارشونو انجام نمیدن الانم اگه دکی پیگیری نمیکرد عمرا تغییرش میدادن. مردم بلدن دیگه ما که نیستیم والااااااااااااا!!عینک
/ 0 نظر / 35 بازدید