باز هم روزی دیگر

امروز یه روز دیگه است و یه شروع دیگه 

همه چی رو ریختم دور و دیروز آخرین روز عزاداری بود و تمام. همه چی رو سوزوندم و خلاص.

یه تصمیم کبری دیگه هم گرفتم که امیدوارم اینبار دیگه زیرش نزنم.

خیلی محکم تر از قبل چهارچوب ها رو حفظ خواهم کرد.

می خوام به درس و کارم فقط بچسبم. باید پیگیر کار تهران باشم و دنبال یه پانسیون خوب. این ترم باید کارای سمینارمو انجام بدم تابستون باید حتما دفاع کنم. این روزای باقی مانده شهریور رو هم می خوام روی مقاله ام کار کنم.

دوباره از نو شروع می کنم می شم همون دختر با انگیزه - زرنگ و پر از هدف

ممس ارشد قبول شد البته احتمالا تکمیل ظرفیت.

/ 0 نظر / 4 بازدید