جک کنفیلد

تو کل کتاب راز به این جک کنفیلد خیلی ارادت خاصی پیدا کردم! هر روز یک بار داستان زندگی و موفقیتش رو میخونم.

کتاب (مبانی موفقیت)آقای جک کنفیلد را بخوانید تا حکمت فروش ۱۲۰ میلیون جلد کتاب را بفهمید و متوجه شوید چگونه در یک روز {یک میلیون جلد کتاب فروخته است.}

جک می گوید:{{تصور کنید به خواسته ی خود رسیده اید و تصویر آن را شفاف و روشن ۴۰ روز در ذهن خود نگه دارید سپس حسی را که اگر به هدف خود برسید به شما دست می دهد را هم اکنون در خود ایجاد کنید و با آن حس زندگی کنید.}}

اکنون او میلیاردر است.

 

جک کنفیلد

/ 0 نظر / 37 بازدید