تسویه حساب و چاپ مقاله

بالاخره مقاله ام چاپ شد. منم مقاله ISI دار شدم!!نیشخند

مقاله ام چهارشنبه 30/02/1304 چاپ شد.

خیلی توی دانشگاه اذیتمون کردن نمره مقاله ام رو کامل نداد واسه دوبار تمدید 0.35 ازم کم کرد. هیچوقت حلالش نمیکنمعصبانی فقط دنبال بهانه بود تا نمره منو نده. اولشم هی بهانه اورد تا قبول نکنه. بالاخره با 18.5 و کلی اذیت تموم شد و صحافی کردیم و سه شنبه تموم شد.

همین که وارد مشهد شدیم یه تصادف بد کردیم و ماشینمون یک هفته رفت تعمیرگاه. ناراحت خدا رو شکر خودمون آسیبی ندیدیم.

/ 0 نظر / 46 بازدید