منم 28 ساله شدم

امروز تولدمه. همسری برام یه کیک خوشگل که عکس خودم روش بود گرفته بود. چون عکس خودم رو کیک بود نمیتونم عکسشو بزارمنیشخند ولی خیلی خیلی خوشگله باور کنید!! به من اعتماد کنیدنیشخند

فعلا که دلم نیومده قسمت عکسش رو ببرم همون جوری توی یخچال مونده! آدم که دلش نمیاد خودشو ببره آخهچشمک

خانواده همسری و دایی همسری اومده بودن کلی زحمت کشیده بودن کادو هم آورده بودن. همسری سنگ تموم گذاشته بود. شام هم سفارش داده بود از بیرون بیارن.

همسری گلی ممنونتم خیلی خوش گذشت خیلی عالی بود ممنون ممنون ممنونقلبماچ عاشقتم دوست دارمماچ

 ولی همسری انقدر ریلکس بازی در اورده بود یه کم ترسیدم نکنه برام کیک نگرفتهنگران

جوجه تیغی هم مامان براش یه تفلد خوشگل و کیک شکلاتی گرفته بود. جاشون خالی بود.

/ 2 نظر / 83 بازدید
فرید

ارزوی بهترین زندگی رو واستون دارم.انشاا.. خوشبختی توی تمام رگ های زندگیتون جاری باشه و توی تمام عمرتون هم دوام داشته باشه.

سالار

مــــــــــــــــــبارک باشه