بالاخره مقاله رسید!!

سرانجام به آخر هفته افسانه ایی رسیدیم!! و مقاله بعد از یک ماه و نیم  بدقولی های آقای دکتر مترجم، ترجمه شده به دستم رسید.

به استاد ایمیل زدم بررسی کنه اگه ok داد هزینه اش رو پرداخت کنم.

الان داشتیم با همسری ترجمه قبلی خودمو بررسی میکردیم

پایان نامه = end of letter!!!تعجب شما هم یاد بگیرید توی ترجمه هاتون به دردتون میخوره!!زبان

استاده دیوانه شده بود که این چیه اصلا یه بار خودت این رو خوندینیشخند

/ 0 نظر / 45 بازدید