خط قرمز

تنبل بانو از دوشنبه 31 فروردین نیومد. روز 30 ام پشیمون شده بوده از استعفاش و میخواسته صحبت کنه برگرده.

خواهر همسری شنبه اومد امتحان sql داد و راضی بودن. قراره از یکشنبه بعد از تعطیلات کارشو شروع کنه.

یکی از بزرگترین خط قرمزهای من همکار شدن با فامیل بود و چیزی که متنفر بودم ازش. ولی بعضی وقت ها ادم خودش خط قرمز های خودشو رد میکنه و باید صادقانه اعتراف کنم که خیلی خیلی برام سخت بود کنار اومدنناراحت

/ 0 نظر / 34 بازدید