پای همسری

شنبه رو مرخصی گرفته بودم به همسری نگفتم سوپرایزش کنم و برای اولین بار وقتی میاد خونه ناهار گرم اماده باشهلبخند ولی همه چی برعکس شد! همسری رفت سر کار از درد پا برگشت خونه رفتیم دکتر استراحت مطلق داد یک هفته. ولی نصفه شب دردش بیشتر شد و آخر رفتیم بیمارستان امام رضا و گچ گرفتن پای همسری رو. 

نمیدونم چرا این رزیدنت ها اینجوری رفتار میکنن میخوان بگن ما خیلی دکتریم دقیقا رفتاری عقده ایی وارانه که در شان و جایگاهشون یست!! بیسکویت میخوردن و همش حرف میزدن و رسما دختر پسرا مزخرف میگفتن به هم و به مریض بیچاره ایی که داره درد میکشه بی اعتنا بودنعصبانی

وخامت اوضاع به حدی بود که ما شله روز 28 صفر رو هم از دست دادیم!!!زبان

/ 1 نظر / 32 بازدید
ترمه

عقده ای هستن دیگه بدبخت های دکتر نشده.